Hem

Välkommen till Lilla vi

En trygg plats för barn att lära sig, utvecklas
och förbereda sig för förskoleklass och grundskola.

Jag som driver Lilla vi heter Ulrika Patring. Jag bor på Norra Vallby tillsammans med min man och våra fyra barn. På den här sidan kan du läsa om vår verksamhet.Lilla vi är auktoriserad som pedagogisk omsorg av kommunen.

Vad är pedagogisk omsorg och hur ansöker man?

Pedagogisk omsorg erbjuds i stället för förskola om vårdnadshavare önskar det. Den är ofta förknippad med lite mindre barngrupper, och med en friare verksamhet som bedrivs i miljöer som skiljer sig från förskolor. Det kan till exempel vara att barn tas emot i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller bedrivas i en särskild lokal.

Oavsett om du väljer förskola eller pedagogisk omsorg betalar du samma avgift till kommunen. 


Mer information finns att läsa på Skolverket, och Västerås stad (här finner du även information och länkar till ansökan om plats). 


Trivsel

Lilla vi-andan

Vi brukar prata om "Lilla vi-andan" och vad som kännetecknar den. (Se gröna cirklarna nedan.) När jag startade Lilla vi, var det med dessa värdeord som grund. Det är riktlinjer för all vår verksamhet, oavsett om den är i mitt eget hem eller i Ansgarskyrkans gamla fritidslokaler. 


Vi värdesätter närheten till både barn och förälder. Med barnen jobbar vi därför i små grupper, och vi värnar om en god föräldrakontakt. Vi ser barnomsorgen som ett samarbete byggt på ett ömsesidigt förtroende mellan vårdnadshavare och barnskötare. 

Vi som tar hand om det dyrbaraste ni har, älskar vårt jobb. Där börjar också vårt engagemang för att barnen ska ha en trygg och kärleksfull plats att vara på.

Vi tror att en viktig del för att skapa en trivsam miljö för barnen, är en välmående personal som fungerar ihop som arbetsteam. Vi lägger därför stor vikt på det som rör arbetsmiljön och sammanhållning i personalgruppen. 

Utveckling och lärande hos Lilla vi

För oss är det viktigt att verksamheten utformas på ett sådant sätt att barnen växer i självförtroende och att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Därför är förskolans läroplan vägledande för att stimulera varje barns utveckling och lärande. 


Vardagspedagogik
Genom att barnen hos oss får delta i vardagliga aktiviteter skapas varje dag naturliga tillfällen för lärande och utveckling. Rent praktiskt kan det innebära att vara med i matlagningen, hjälpa till med källsortering och lära sig att hantera trafiken så som den ser ut i närområdet. Vi ser även måltiderna som ett pedagogiskt verktyg, där goda och bra måltider bidrar till matkunskap och social gemenskap. 

Språk
Eftersom språket har så stor betydelse i vårt samhälle lägger vi stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling. Det skapar självförtroende och barnet blir tryggare och kan kommunicera med omvärlden. Varje dag övar vi barnens språk. Det kan vara med sång, rim och ramsor, bild, sagoläsning och självklart genom att helt enkelt samtala mycket med barnen.
Genomtänkt och innehållsrikt

När barnen kommer till oss, kommer de till en plats iordningställd för dagen som ligger framför. I den miljön skapas en god plattform för barnens frihet att välja vad de vill göra, samtidigt som de lär sig att sköta om arbetsmiljön och sig själva.
Alla ska vara trygga med hur dagen ser ut och det finns tydliga rutiner som är återkommande för varje dag. Vi har t.ex. fasta tider för frukost, mellanmål och lunch (med få undantag), och vi äter alltid tillsammans.
Nästan varje dag vistas utomhus. Här finns tillgång till varierande natur, lekplatser och bl.a. det populära friluftsmuseet.